Какво е аортокоронарен байпас?

Хирургична процедура, която цели заобикаляне (пренасочване) на кръвта от участъци на артериите хранещи сърцето, които са с високостепенни стеснения или запушвания.
Back to Index

Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?

Вашият лекар трябва да обсъди с вас всички възможни опции за лечение! Той трябва да бъде добре аргументиран със статистическа информация, доказваща превъзходство на хирургичното лечение пред останалите алтернативи. Това трябва да бъде видно и от световните препоръки за добра практика за съответното заболяване, форма и стадий. Да изискате всичко това е ваше право и всеки лекар би следвало да бъде в състояние да го предостави. За да бъдете наистина сигурни, че хирургично лечение е належащо, потърсете второ мнение.


Back to Index

Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?

Напълно възможно е! Все повече съобщения от засегнати пациенти се тиражират в публичното пространство. Напоследък зачестиха и жалбите от лекари с по-висок морал, целящи да дискредитират порочни практики.


Back to Index

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“!
Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна причина за това са високите цени на пътеките, които Здравната каса плаща за извършена дейност в тази сфера. Липсата на достатъчно пациенти, нужни за самоиздръжка на тези клиники, е предпоставка за нерегламентирани плащания от болниците към изпращащите пациенти звена – кардиолози и лаборатории за инвазивна диагностика.


Back to Index

Трябва ли да заплатя „избор на екип“?

Не, „избор на екип“ е доброволна форма на доплащане към болницата и екипа, извършващ операцията. Редица болници имат изключително агресивна политика за генериране на допълнителни приходи, чрез събиране на такса „избор на екип“. Недоволни пациенти често съобщават, че са били жертва на рекет. Това е най-изразено в частните болници.


Back to Index

Какви алтернативни методи на лечение съществуват?

Почти винаги съществува повече от една възможност за лечение. Те са различни при отделните състояния и би следвало да бъдат обсъдени индивидуално. Свържете се с нас за конкретни въпроси и отговори.


Back to Index

Какви лекарства трябва да приемам след операцията?

Освен лекарствата, които нормално приемате, ако няма друга причина, която да налага прием на антикоагуланти, е необходимо да приемате между 75 и 150 мг Аспирин дневно.


Back to Index

Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?

Това е строго индивидуално! Зависи от основното заболяване, всички съпътстващи болести, демографски особености, опита на хирурга и целия екип. Съществуват различни калкулатори, с помощта на които може логистично да се даде индивидуална оценка на риска.
Вашият лекар задължително трябва да ви предостави такъв анлиз!


Back to Index

Какво е графт?

Буквално означава присадка. Това са собствени артерии или вени, които служат за извършване на байпасите.


Back to Index

Какви видове графтове съществуват?

Естествени – собствени и такива от трупни донори, след специална обработка, и изкуствени – от различни небиологични материали.


Back to Index

Дали не е по-добре да ми поставят стент?

Понякога е по-добре, но понякога не! Това е строго индивидуално и зависи от редица фактори като: анатомични особености, брой и степен на засегнатите съдове, наличието на придружаващи заболявания и др. Важно е да знаете, че съществува консенсус между инвазивните кардиолози и кардиохирурзи кой метод е по-добър за конкретната ситуация. Съществуват различни методики и калкулатори, подпомагащи вземането на правилно решение. Поради ниския морал на редица специалисти и финансови интереси, свързани с извършването на подобен вид процедури, е много вероятно тези критерии да не бъдат съобразени. Рядко кардиолозите обясняват истинските ползи от евентуално хирургично лечение. Това често води до нерегламентирано поставяне на голям брой стентове, понякога с пагубни последствия. За да бъдете сигурни във вашето решение, потърсете второ мнение.


Back to Index

Каква е продължителността на живот на байпаса?

Това е строго индивидуално и зависи от редица условия, като степента и разположението на стесненията, какви графтове са използвани, възраст, наличието на придружаващи заболявания и др.


Back to Index

Трябва ли да нося ластичен чорап?

В случай, че е използван венозен графт взет от крака, носенето на компресивен чорап на донорското място е силно препоръчителен.


Back to Index

Трябва ли да нося колан за гръден кош?

В случай, че операцията е извършена чрез срединен разрез, включващ разрязване на гръдната кост, носенето на подпомагащо стабилизиращо средство е силно препоръчително. Важно е да занаете, че на санитарния пазар се разпространяват различни видове „колани“ със съмнителна функционалност. Общото мнение на специалистите от Западна Европа и Америка, е че тези помощни средства не трябва да бъдат ластични. За съжаление, в България все още лекарите предписват предимно ластични средства, които са отдавна отречени.


Back to Index

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!


Back to Index

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце.
Това е и нашата цел – да ви дадем възможност да получите безплатна втора оценка на вашето състояние, както и на необходимостта от хирургично лечение на сърцето.


Back to Index