Митралната клапна стеноза е изобразена на дясната графика.  Представлява състояние, при което клапата между лявото предсърдие и лявата камера е стеснено и възпрепятства свободното преминаване на кръв.