Между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето е разположена митралната клапа, чиято функция е еднопосочно да пропуска кръвта в посока към камерата.  При наличието на клапен пролапс (изпъкване на платната към предсърдието) се създават условия кръвта да се връща обратно от камерата към предсърдието (регургитация).