Нормалното сърце има ляво и дясно предсърдие, лява и дясна камера.  Левите кухини на сърцето изпомпват богатата на кислород кръв през аортата.  Десните кухини приемат и изпомпват венозната кръв към белите дробове, през белодробните артерии, където тя се обогатява с кислород.