Пулмоналната атрезия е вродено състояние, при което кръвотокът от сърцето към белите дробове е възпрепятстван поради неправилно развита пулмонална клапа.  В този случай, кръвта на бебето достига белите дробове през временна връзка между аортата и белодробната артерия.  Корекция се извършва скоро след раждането.