1. Какво е митрална стеноза?
 2. Какво представлява ендокардит на митралната клапа?
 3. Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?
 4. Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?
 5. Съществува ли търговия с пациенти?
 6. Трябва ли да заплатя „избор на екип“?
 7. Какви алтернативни методи на лечение съществуват?
 8. Какви лекарства трябва да приемам след операцията?
 9. Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?
 10. Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?
 11. Кои заболявания на митралната клапа подлежат на хирургично лечение?
 12. Какво е митрална инсуфициенция (регургитация)?
 13. Какви видове митрални клапни протези съществуват?
 14. Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?
 15. Какво е „безкръвна“ операция на митралната клапа?
 16. Дали транс-катетърна имплантация на „mitra clip“ е подходяща за мен?
 17. Бих желал/а второ мнение.
 18. Какъв вид клапа трябва да избера?
 19. При кой хирург трябва да отида?

Какво е митрална стеноза?

Състояние, при което митралната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявото предсърдие към лявата камера на сърцето. Работата на сърцето се затруднява и това постепенно може да доведе до влошаване на функцията на сърцето – т.нар. сърдечна недостатъчност.
Back to Index

Какво представлява ендокардит на митралната клапа?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешния слой на сърцето (ендокард), причинено от бактерии, вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение.


Back to Index

Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?

Вашият лекар трябва да обсъди с вас всички възможни опции за лечение! Той трябва да бъде добре аргументиран със статистическа информация, доказваща превъзходство на хирургичното лечение пред останалите алтернативи. Това трябва да бъде видно и от световните препоръки за добра практика за съответното заболяване, форма и стадий. Да изискате всичко това е ваше право и всеки лекар би следвало да бъде в състояние да го предостави. За да бъдете наистина сигурни, че хирургично лечение е належащо, потърсете второ мнение.


Back to Index

Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?

Напълно възможно е! Все повече съобщения от засегнати пациенти се тиражират в публичното пространство. Напоследък зачестиха и жалбите от лекари с по-висок морал, целящи да дискредитират порочни практики.


Back to Index

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“!
Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна причина за това са високите цени на пътеките, които Здравната каса плаща за извършена дейност в тази сфера. Липсата на достатъчно пациенти, нужни за самоиздръжка на тези клиники, е предпоставка за нерегламентирани плащания от болниците към изпращащите пациенти звена – кардиолози и лаборатории за инвазивна диагностика.


Back to Index

Трябва ли да заплатя „избор на екип“?

Не, „избор на екип“ е доброволна форма на доплащане към болницата и екипа, извършващ операцията. Редица болници имат изключително агресивна политика за генериране на допълнителни приходи, чрез събиране на такса „избор на екип“. Недоволни пациенти често съобщават, че са били жертва на рекет. Това е най-изразено в частните болници.


Back to Index

Какви алтернативни методи на лечение съществуват?

Почти винаги съществува повече от една възможност за лечение. Те са различни при отделните състояния и би следвало да бъдат обсъдени индивидуално. Свържете се с нас за конкретни въпроси и отговори.


Back to Index

Какви лекарства трябва да приемам след операцията?

Освен лекарствата, които нормално приемате, ако няма друга причина, която да налага прием на антикоагуланти, е необходимо да приемате между 75 и 150 мг Аспирин дневно.


Back to Index

Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?

Това е строго индивидуално! Зависи от основното заболяване, всички съпътстващи болести, демографски особености, опита на хирурга и целия екип. Съществуват различни калкулатори, с помощта на които може логистично да се даде индивидуална оценка на риска.
Вашият лекар задължително трябва да ви предостави такъв анлиз!


Back to Index

Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?

Всеки пациент на възраст над 45 години, който подлежи на хирургична намеса за клапно или друго сърдечно заболяване, би следвало да има валидна (извършена в рамките на последните 6 месеца) коронарография. Това се налага от обстоятелството, че е възможно да съществува съпътстваща коронарна болест, която следва да бъде лекувана на същия етап.


Back to Index

Кои заболявания на митралната клапа подлежат на хирургично лечение?

Най-общо казано, придобитите състояния подлежащи на хирургично лечение се свеждат до стеноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини.


Back to Index

Какво е митрална инсуфициенция (регургитация)?

Митралната клапа функционира, като еднопосочна такава между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето. Когато затварянето на платната е непълно, кръвта се връща обратно в лявото предсърдие (регургитация). Това води до обременяване на лявото предсърдие с по-голямо количество кръв. Това е предпоставка сърцето да се уголеми, за да може да компенсира с изтласкване на по-голямо количество кръв. Когато компенсаторните механизми се изчерпат, работата на сърцето се влошава значително – състояние, което се нарича сърдечна недостатъчност.


Back to Index

Какви видове митрални клапни протези съществуват?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешният слой на сърцето (ендокард), причинено от от бактерии,вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение.


Back to Index

Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?

Смяната на митралната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош – изисква се специален инструментариум. Важно е да знаете, че минимално инвазивните достъпи са възможни в малко на брой специализирани центрове.


Back to Index

Какво е „безкръвна“ операция на митралната клапа?

Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! „Mitra clip“ представлява такова устройство, което захваща предното и задното платно на митралната клапа и по този начин възпрепятства регургитацията на клапата.


Back to Index

Дали транс-катетърна имплантация на „mitra clip“ е подходяща за мен?

Този вид устройства не са достъпни за употреба във всички центрове. Налице са доста недостатъци и ограничения на метода и засега употребата му е резервирана за пациенти, които имат противопоказания за нормална хирургична процедура.


Back to Index

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце.
Това е и нашата цел – да ви дадем възможност да получите безплатна втора оценка на вашето състояние, както и на необходимостта от хирургично лечение на сърцето.


Back to Index

Какъв вид клапа трябва да избера?

Това е важен избор, който всеки пациент сам трябва да направи въз основа на следните критерии:

 • възраст;
 • степен на активност в ежедневието си;
 • възможността да приема или да не приема определени лекарства;
 • рискът от кървене;
 • нежелание за повторна операция;
 • очаквана бременност и др.

Вашият хирург е редно да обсъди всичко това с вас, за да ви помогне да направите най-правилния избор.


Back to Index

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!


Back to Index