1. Какво е пулмонална стеноза?
 2. Какво е пулмонална инсуфициенция (регургитация)?
 3. Кои заболявания на пулмоналната клапа подлежат на хирургично лечение?
 4. Какви видове пулмонални клапни протези съществуват?
 5. Какъв вид клапа трябва да избера?
 6. Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?
 7. Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?
 8. Съществува ли търговия с пациенти?
 9. Трябва ли да заплатя „избор на екип“?
 10. Какви алтернативни методи на лечение съществуват?
 11. Какво е „безкръвна“ операция на пулмоналната клапа?
 12. Какви лекарства трябва да приемам след операцията?
 13. Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?
 14. При кой хирург трябва да отида?
 15. Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?
 16. Бих желал/а второ мнение.

Какво е пулмонална стеноза?

Клапата, която се намира между дясната камера на сърцето и белодробните артерии, се нарича пулмонална. Състоянието, при което е налице стеснение на клапата или дефекти в подклапни структури, причиняващи възпрепятстване на кръвотока през клапата, се нарича пулмонална стеноза. Стеноза на пулмоналната клапа се среща рядко при възрастни пациенти. По-голямата част от тези състояния са следствие на вродени пороци.
Back to Index

Какво е пулмонална инсуфициенция (регургитация)?

Непълното затваряне на пулмоналната клапа, позволяващо връщане на кръвта обратно в дясната камера, се нарича пулмонална регургитация или инсуфициенция.


Back to Index

Кои заболявания на пулмоналната клапа подлежат на хирургично лечение?

Най-общо казано, придобитите състояния, подлежащи на хирургично лечение, се свеждат до стесноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини. Възможна е и комбинация от двете състояния.


Back to Index

Какви видове пулмонални клапни протези съществуват?

За заместване на пулмоналната клапа се използват предимно биологични импланти, които могат да се поставят чрез катетър през периферен съд (http://www.medtronic.com/melody/patient/therapy.html ) или стандартна хирургична техника.


Back to Index

Какъв вид клапа трябва да избера?

Това е строго индивидуално и трябва да бъде обсъдено с хирург. Тъй като стенозата на пулмоналната клапа, най-често е следствие на вроден сърдечен порок (напр. Тетралогия на Фало), е нужно поставяне на по-голям размер клапа след израстване на детето. Това, както и необходимостта от други корекции, които също понякога се налагат, са единствено възможни чрез хирургичен способ.


Back to Index

Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?

Вашият лекар трябва да обсъди с вас всички възможни опции за лечение! Той трябва да бъде добре аргументиран със статистическа информация, доказваща превъзходство на хирургичното лечение пред останалите алтернативи. Това трябва да бъде видно и от световните препоръки за добра практика за съответното заболяване, форма и стадий. Да изискате всичко това е ваше право и всеки лекар би следвало да бъде в състояние да го предостави. За да бъдете наистина сигурни, че хирургично лечение е належащо, потърсете второ мнение.


Back to Index

Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?

Напълно възможно е! Все повече съобщения от засегнати пациенти се тиражират в публичното пространство. Напоследък зачестиха и жалбите от лекари с по-висок морал, целящи да дискредитират порочни практики.


Back to Index

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“!
Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна причина за това са високите цени на пътеките, които Здравната каса плаща за извършена дейност в тази сфера. Липсата на достатъчно пациенти, нужни за самоиздръжка на тези клиники, е предпоставка за нерегламентирани плащания от болниците към изпращащите пациенти звена – кардиолози и лаборатории за инвазивна диагностика.


Back to Index

Трябва ли да заплатя „избор на екип“?

Не, „избор на екип“ е доброволна форма на доплащане към болницата и екипа, извършващ операцията. Редица болници имат изключително агресивна политика за генериране на допълнителни приходи, чрез събиране на такса „избор на екип“. Недоволни пациенти често съобщават, че са били жертва на рекет. Това е най-изразено в частните болници.


Back to Index

Какви алтернативни методи на лечение съществуват?

Почти винаги съществува повече от една възможност за лечение. Те са различни при отделните състояния и би следвало да бъдат обсъдени индивидуално. Свържете се с нас за конкретни въпроси и отговори.


Back to Index

Какво е „безкръвна“ операция на пулмоналната клапа?

Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! За заместване на пулмоналната клапа съществуват специални биологични клапи, вложени в метален стент, които могат да се имплантират през периферните артерии. Такава система за имплантация е например „Melody Transcatheter Pulmonary Valve (TPV)“.


Back to Index

Какви лекарства трябва да приемам след операцията?

Освен лекарствата, които нормално приемате, ако няма друга причина, която да налага прием на антикоагуланти, е необходимо да приемате между 75 и 150 мг Аспирин дневно.


Back to Index

Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?

Това е строго индивидуално! Зависи от основното заболяване, всички съпътстващи болести, демографски особености, опита на хирурга и целия екип. Съществуват различни калкулатори, с помощта на които може логистично да се даде индивидуална оценка на риска.
Вашият лекар задължително трябва да ви предостави такъв анлиз!


Back to Index

При кой хирург трябва да отида?

Редно е да потърсите хирург с опит и тесни интереси в сферата на вродените сърдечни пороци при възрастни.  Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг, провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!


Back to Index

Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?

Всеки пациент на възраст над 45 години, който подлежи на хирургична намеса за клапно или друго сърдечно заболяване, би следвало да има валидна (извършена в рамките на последните 6 месеца) коронарография. Това се налага от обстоятелството, че е възможно да съществува съпътстваща коронарна болест, която следва да бъде лекувана на същия етап.


Back to Index

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце.
Това е и нашата цел – да ви дадем възможност да получите безплатна втора оценка на вашето състояние, както и на необходимостта от хирургично лечение на сърцето.


Back to Index