1. Какво е трикуспидална стеноза?
 2. Какво е трикуспидална инсуфициенция (регургитация)?
 3. Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?
 4. Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?
 5. Съществува ли търговия с пациенти?
 6. Трябва ли да заплатя „избор на екип“?
 7. Какви алтернативни методи на лечение съществуват?
 8. Какви лекарства трябва да приемам след операцията?
 9. Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?
 10. Кои заболявания на трикуспидалната клапа подлежат на хирургично лечение?
 11. Какво е ендокардит на трикуспидалната клапа?
 12. Какво е атрезия на трикуспидалната клапа?
 13. Какво е аномалия на Ебщайн?
 14. Какви видове клапни протези съществуват?
 15. Какъв вид клапа трябва да избера?
 16. Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?
 17. Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?
 18. Бих желал/а второ мнение.
 19. При кой хирург трябва да отида?

Какво е трикуспидална стеноза?

Състояние, при което трикуспидалната клапа е стеснена и преминаването на кръвта от дясното предсърдие към дясната камера е възпрепятствано.
Back to Index

Какво е трикуспидална инсуфициенция (регургитация)?

Когато платната на трикуспидалната клапа не се затварят напълно, част от кръвта се връща обратно от камерата в предсърдието (регургитация).


Back to Index

Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?

Вашият лекар трябва да обсъди с вас всички възможни опции за лечение! Той трябва да бъде добре аргументиран със статистическа информация, доказваща превъзходство на хирургичното лечение пред останалите алтернативи. Това трябва да бъде видно и от световните препоръки за добра практика за съответното заболяване, форма и стадий. Да изискате всичко това е ваше право и всеки лекар би следвало да бъде в състояние да го предостави. За да бъдете наистина сигурни, че хирургично лечение е належащо, потърсете второ мнение.


Back to Index

Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?

Напълно възможно е! Все повече съобщения от засегнати пациенти се тиражират в публичното пространство. Напоследък зачестиха и жалбите от лекари с по-висок морал, целящи да дискредитират порочни практики.


Back to Index

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“!
Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна причина за това са високите цени на пътеките, които Здравната каса плаща за извършена дейност в тази сфера. Липсата на достатъчно пациенти, нужни за самоиздръжка на тези клиники, е предпоставка за нерегламентирани плащания от болниците към изпращащите пациенти звена – кардиолози и лаборатории за инвазивна диагностика.


Back to Index

Трябва ли да заплатя „избор на екип“?

Не, „избор на екип“ е доброволна форма на доплащане към болницата и екипа, извършващ операцията. Редица болници имат изключително агресивна политика за генериране на допълнителни приходи, чрез събиране на такса „избор на екип“. Недоволни пациенти често съобщават, че са били жертва на рекет. Това е най-изразено в частните болници.


Back to Index

Какви алтернативни методи на лечение съществуват?

Почти винаги съществува повече от една възможност за лечение. Те са различни при отделните състояния и би следвало да бъдат обсъдени индивидуално. Свържете се с нас за конкретни въпроси и отговори.


Back to Index

Какви лекарства трябва да приемам след операцията?

Освен лекарствата, които нормално приемате, ако няма друга причина, която да налага прием на антикоагуланти, е необходимо да приемате между 75 и 150 мг Аспирин дневно.


Back to Index

Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?

Това е строго индивидуално! Зависи от основното заболяване, всички съпътстващи болести, демографски особености, опита на хирурга и целия екип. Съществуват различни калкулатори, с помощта на които може логистично да се даде индивидуална оценка на риска.
Вашият лекар задължително трябва да ви предостави такъв анлиз!


Back to Index

Кои заболявания на трикуспидалната клапа подлежат на хирургично лечение?

Трикуспидалната клапа се намира между дясното предсърдие и дясната камера на сърцето. Състои се от три платна, чиято функция е да пропускат кръвта еднопосочно, към дясната камера. Най-честите заболяванията на трикуспидалната клапа, подлежащи на хирургично лечение, са:

 • Регургитация на тикуспидалната клапа;
 • Стеноза на тикуспидалната клапа;
 • Трикуспидална атрезия;
 • Аномалия на Ебщайн.

Back to Index

Какво е ендокардит на трикуспидалната клапа?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешния слой на сърцето (ендокард), причинено от бактерии, вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение. Ендокардитът на тикуспидалната клапа, най-често се асоциира с инфекция внесена чрез венозни апликации.


Back to Index

Какво е атрезия на трикуспидалната клапа?

Представлява вродено състояние, при което трикуспидална клапа липсва и е налице мембрана муежд дясното предсърдие и камера, възпрепятстваща преминаването на кръвта. Състоянието подлежи на хирургично лечение след раждането на детето.


Back to Index

Какво е аномалия на Ебщайн?

Вродено състояние, при което трикуспидалната клапа е разположена по-ниско от нормално. Това е предпоставка за непълно затваряне на клапата (регургитация).


Back to Index

Какви видове клапни протези съществуват?

Най-общо се делят на механични и биологични.
Механичните се изработват от високотехнологични материали, предимно пиролитичен карбон.
Биологичните клапи се изработват от различни животински материали. Възможно използване на специално обработена клапа от човешки трупен донор.


Back to Index

Какъв вид клапа трябва да избера?

Обикновено трикуспидалните клапи подлежат на реконструкция. Ако това е невъзможно, клапата може да бъде сменена с изкуствена. Изборът на клапа е от изключителна важност, който всеки пациент сам трябва да направи въз основа на следните критерии:

 • възраст;
 • степен на активност в ежедневието си;
 • възможността да приема или да не приема определени лекарства;
 • рискът от кървене;
 • нежелание за повторна операция;
 • очаквана бременност и др.

Редно е вашият хирург да обсъди всичко това с вас, за да ви помогне да направите най-правилния избор.


Back to Index

Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?

Смяната на трикуспидалната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош – изисква се специален инструментариум.

Важно е да знаете, че минимално инвазивните достъпи са възможни в малко на брой специализирани центрове.


Back to Index

Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?

Всеки пациент на възраст над 45 години, който подлежи на хирургична намеса за клапно или друго сърдечно заболяване, би следвало да има валидна (извършена в рамките на последните 6 месеца) коронарография. Това се налага от обстоятелството, че е възможно да съществува съпътстваща коронарна болест, която следва да бъде лекувана на същия етап.


Back to Index

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце.
Това е и нашата цел – да ви дадем възможност да получите безплатна втора оценка на вашето състояние, както и на необходимостта от хирургично лечение на сърцето.


Back to Index

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг, провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика, с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!


Back to Index