Какво е аортна стеноза?

Състояние, при което аортната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявата камера на сърцето […]

Какво е бикуспидна аортна клапа?

Нормално аортната клапа се състои от три платна. Вроденото състояние при което са налице само две платна се нарича бикуспидия, […]

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“! Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна […]