Какво е митрална стеноза?

Състояние, при което митралната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявото предсърдие към лявата […]

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“! Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна […]