Какво е аортокоронарен байпас?

Хирургична процедура, която цели заобикаляне (пренасочване) на кръвта от участъци на артериите хранещи сърцето, които са с високостепенни стеснения или […]

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“! Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна […]

Какво е графт?

Буквално означава присадка. Това са собствени артерии или вени, които служат за извършване на байпасите.