Какво е пулмонална стеноза?

Клапата, която се намира между дясната камера на сърцето и белодробните артерии, се нарича пулмонална. Състоянието, при което е налице […]

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“! Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна […]