Понякога е по-добре, но понякога не! Това е строго индивидуално и зависи от редица фактори като: анатомични особености, брой и степен на засегнатите съдове, наличието на придружаващи заболявания и др. Важно е да знаете, че съществува консенсус между инвазивните кардиолози и кардиохирурзи кой метод е по-добър за конкретната ситуация. Съществуват различни методики и калкулатори, подпомагащи вземането на правилно решение. Поради ниския морал на редица специалисти и финансови интереси, свързани с извършването на подобен вид процедури, е много вероятно тези критерии да не бъдат съобразени. Рядко кардиолозите обясняват истинските ползи от евентуално хирургично лечение. Това често води до нерегламентирано поставяне на голям брой стентове, понякога с пагубни последствия. За да бъдете сигурни във вашето решение, потърсете второ мнение.