Тези устройства не са подходящи за всеки пациент и това трябва да бъде обсъдено индивидуално.