Този вид устройства не са достъпни за употреба във всички центрове. Налице са доста недостатъци и ограничения на метода и засега употребата му е резервирана за пациенти, които имат противопоказания за нормална хирургична процедура.