За заместване на пулмоналната клапа се използват предимно биологични импланти, които могат да се поставят чрез катетър през периферен съд (http://www.medtronic.com/melody/patient/therapy.html ) или стандартна хирургична техника.