Естествени – собствени и такива от трупни донори, след специална обработка, и изкуствени – от различни небиологични материали.