Смяната на митралната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош – изисква се специален инструментариум. Важно е да знаете, че минимално инвазивните достъпи са възможни в малко на брой специализирани центрове.