Най-общо се делят на механични и биологични.
Механичните се изработват от високотехнологични материали, предимно пиролитичен карбон.
Биологичните клапи се изработват от различни животински материали. Възможно използване на специално обработена клапа от човешки трупен донор.