Вродено състояние, при което трикуспидалната клапа е разположена по-ниско от нормално. Това е предпоставка за непълно затваряне на клапата (регургитация).