Аортната клапа функционира като еднопосочна такава между лявата камера на сърцето и аортата. Когато затварянето на платната е непълно, кръвта се връща обратно в лявата камера (регургитация). Това води до обременяване на лявата камера с по-голямо количество кръв. Това е предпоставка сърцето да се уголеми, за да може да компенсира с изтласкване на по-голямо количество кръв. Когато компенсаторните механизми се изчерпат, работата на сърцето се влошава значително – състояние, което се нарича сърдечна недостатъчност.