Състояние, при което аортната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявата камера на сърцето към аортата. Работата на сърцето се затруднява и това постепенно може да доведе до влошаване на функцията на сърцето – т. нар. сърдечна недостатъчност.