Хирургична процедура, която цели заобикаляне (пренасочване) на кръвта от участъци на артериите хранещи сърцето, които са с високостепенни стеснения или запушвания.