Представлява вродено състояние, при което трикуспидална клапа липсва и е налице мембрана муежд дясното предсърдие и камера, възпрепятстваща преминаването на кръвта. Състоянието подлежи на хирургично лечение след раждането на детето.