Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! „Mitra clip“ представлява такова устройство, което захваща предното и задното платно на митралната клапа и по този начин възпрепятства регургитацията на клапата.