Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! За заместване на аортната клапа съществуват специални биологични клапи вложени в метален стент, които могат да се имплантират през периферните артерии.