Нормално аортната клапа се състои от три платна. Вроденото състояние при което са налице само две платна се нарича бикуспидия, а клапата респ. бикуспидна. Известно е, че бикуспидните клапи дегенерират по рано. За това при такива пациенти стеноза, регургитация или комбинация от двете състояния могат да се наблюдава в млада възраст.