Буквално означава присадка. Това са собствени артерии или вени, които служат за извършване на байпасите.