Митралната клапа функционира, като еднопосочна такава между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето. Когато затварянето на платната е непълно, кръвта се връща обратно в лявото предсърдие (регургитация). Това води до обременяване на лявото предсърдие с по-голямо количество кръв. Това е предпоставка сърцето да се уголеми, за да може да компенсира с изтласкване на по-голямо количество кръв. Когато компенсаторните механизми се изчерпат, работата на сърцето се влошава значително – състояние, което се нарича сърдечна недостатъчност.