Състояние, при което митралната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявото предсърдие към лявата камера на сърцето. Работата на сърцето се затруднява и това постепенно може да доведе до влошаване на функцията на сърцето – т.нар. сърдечна недостатъчност.