Непълното затваряне на пулмоналната клапа, позволяващо връщане на кръвта обратно в дясната камера, се нарича пулмонална регургитация или инсуфициенция.