Клапата, която се намира между дясната камера на сърцето и белодробните артерии, се нарича пулмонална. Състоянието, при което е налице стеснение на клапата или дефекти в подклапни структури, причиняващи възпрепятстване на кръвотока през клапата, се нарича пулмонална стеноза. Стеноза на пулмоналната клапа се среща рядко при възрастни пациенти. По-голямата част от тези състояния са следствие на вродени пороци.