Когато платната на трикуспидалната клапа не се затварят напълно, част от кръвта се връща обратно от камерата в предсърдието (регургитация).