Състояние, при което трикуспидалната клапа е стеснена и преминаването на кръвта от дясното предсърдие към дясната камера е възпрепятствано.