Това е строго индивидуално и трябва да бъде обсъдено с хирург. Тъй като стенозата на пулмоналната клапа, най-често е следствие на вроден сърдечен порок (напр. Тетралогия на Фало), е нужно поставяне на по-голям размер клапа след израстване на детето. Това, както и необходимостта от други корекции, които също понякога се налагат, са единствено възможни чрез хирургичен способ.