Това е важен избор, който всеки пациент сам трябва да направи въз основа на следните критерии:

  • възраст;
  • степен на активност в ежедневието си;
  • възможността да приема или да не приема определени лекарства;
  • рискът от кървене;
  • нежелание за повторна операция;
  • очаквана бременност и др.

Вашият хирург е редно да обсъди всичко това с вас, за да ви помогне да направите най-правилния избор.