Най-общо казано, придобитите състояния подлежащи на хирургично лечение се свеждат до стеноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини.