Най-общо казано, придобитите състояния, подлежащи на хирургично лечение, се свеждат до стесноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини. Възможна е и комбинация от двете състояния.