В случай, че е използван венозен графт взет от крака, носенето на компресивен чорап на донорското място е силно препоръчителен.