Какво е митрална стеноза?

Състояние, при което митралната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявото предсърдие към лявата камера на сърцето. Работата на сърцето се затруднява и това постепенно може да доведе до влошаване на функцията на сърцето – т.нар. сърдечна недостатъчност.

Какво представлява ендокардит на митралната клапа?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешния слой на сърцето (ендокард), причинено от бактерии, вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение.

Какво е аортна стеноза?

Състояние, при което аортната клапа на сърцето е стеснена и възпрепятства свободното преминаване на кръвта от лявата камера на сърцето към аортата. Работата на сърцето се затруднява и това постепенно може да доведе до влошаване на функцията на сърцето – т. нар. сърдечна недостатъчност.

Какво е бикуспидна аортна клапа?

Нормално аортната клапа се състои от три платна. Вроденото състояние при което са налице само две платна се нарича бикуспидия, а клапата респ. бикуспидна. Известно е, че бикуспидните клапи дегенерират по рано. За това при такива пациенти стеноза, регургитация или комбинация от двете състояния могат да се наблюдава в млада възраст.

Какво е аортокоронарен байпас?

Хирургична процедура, която цели заобикаляне (пренасочване) на кръвта от участъци на артериите хранещи сърцето, които са с високостепенни стеснения или запушвания.

Какво е трикуспидална стеноза?

Състояние, при което трикуспидалната клапа е стеснена и преминаването на кръвта от дясното предсърдие към дясната камера е възпрепятствано.

Какво е пулмонална стеноза?

Клапата, която се намира между дясната камера на сърцето и белодробните артерии, се нарича пулмонална. Състоянието, при което е налице стеснение на клапата или дефекти в подклапни структури, причиняващи възпрепятстване на кръвотока през клапата, се нарича пулмонална стеноза. Стеноза на пулмоналната клапа се среща рядко при възрастни пациенти. По-голямата част от тези състояния са следствие на вродени пороци.

Какво е пулмонална инсуфициенция (регургитация)?

Непълното затваряне на пулмоналната клапа, позволяващо връщане на кръвта обратно в дясната камера, се нарича пулмонална регургитация или инсуфициенция.

Какво е трикуспидална инсуфициенция (регургитация)?

Когато платната на трикуспидалната клапа не се затварят напълно, част от кръвта се връща обратно от камерата в предсърдието (регургитация).

Кои са причините за възникване на аортна стеноза?

Основните причини са :

 • вродени;
 • образуване и натрупване на калциеви отлагания по клапата;
 • ревматизъм.

Кои заболявания на пулмоналната клапа подлежат на хирургично лечение?

Най-общо казано, придобитите състояния, подлежащи на хирургично лечение, се свеждат до стесноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини. Възможна е и комбинация от двете състояния.

Какви видове пулмонални клапни протези съществуват?

За заместване на пулмоналната клапа се използват предимно биологични импланти, които могат да се поставят чрез катетър през периферен съд (http://www.medtronic.com/melody/patient/therapy.html ) или стандартна хирургична техника.

Какъв вид клапа трябва да избера?

Това е строго индивидуално и трябва да бъде обсъдено с хирург. Тъй като стенозата на пулмоналната клапа, най-често е следствие на вроден сърдечен порок (напр. Тетралогия на Фало), е нужно поставяне на по-голям размер клапа след израстване на детето. Това, както и необходимостта от други корекции, които също понякога се налагат, са единствено възможни чрез хирургичен способ.

Как да бъда сигурен/а, че наистина трябва да се подложа на хирургично лечение?

Вашият лекар трябва да обсъди с вас всички възможни опции за лечение! Той трябва да бъде добре аргументиран със статистическа информация, доказваща превъзходство на хирургичното лечение пред останалите алтернативи. Това трябва да бъде видно и от световните препоръки за добра практика за съответното заболяване, форма и стадий. Да изискате всичко това е ваше право и всеки лекар би следвало да бъде в състояние да го предостави. За да бъдете наистина сигурни, че хирургично лечение е належащо, потърсете второ мнение.

Възможно ли е да съм жертва на измама, целяща източване на Здравната каса?

Напълно възможно е! Все повече съобщения от засегнати пациенти се тиражират в публичното пространство. Напоследък зачестиха и жалбите от лекари с по-висок морал, целящи да дискредитират порочни практики.

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“!
Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна причина за това са високите цени на пътеките, които Здравната каса плаща за извършена дейност в тази сфера. Липсата на достатъчно пациенти, нужни за самоиздръжка на тези клиники, е предпоставка за нерегламентирани плащания от болниците към изпращащите пациенти звена – кардиолози и лаборатории за инвазивна диагностика.

Трябва ли да заплатя „избор на екип“?

Не, „избор на екип“ е доброволна форма на доплащане към болницата и екипа, извършващ операцията. Редица болници имат изключително агресивна политика за генериране на допълнителни приходи, чрез събиране на такса „избор на екип“. Недоволни пациенти често съобщават, че са били жертва на рекет. Това е най-изразено в частните болници.

Какви алтернативни методи на лечение съществуват?

Почти винаги съществува повече от една възможност за лечение. Те са различни при отделните състояния и би следвало да бъдат обсъдени индивидуално. Свържете се с нас за конкретни въпроси и отговори.

Какво е „безкръвна“ операция на пулмоналната клапа?

Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! За заместване на пулмоналната клапа съществуват специални биологични клапи, вложени в метален стент, които могат да се имплантират през периферните артерии. Такава система за имплантация е например „Melody Transcatheter Pulmonary Valve (TPV)“.

Дали транс-катетърна имплантация на аортна клапа е подходяща за мен?

Този отговор следва да бъде индивидуализиран. Моля свържете се с нас, за да предоставите детайли.

Какви лекарства трябва да приемам след операцията?

Освен лекарствата, които нормално приемате, ако няма друга причина, която да налага прием на антикоагуланти, е необходимо да приемате между 75 и 150 мг Аспирин дневно.

Какъв е шансът да преживея/ да не преживея оперативното лечение?

Това е строго индивидуално! Зависи от основното заболяване, всички съпътстващи болести, демографски особености, опита на хирурга и целия екип. Съществуват различни калкулатори, с помощта на които може логистично да се даде индивидуална оценка на риска.
Вашият лекар задължително трябва да ви предостави такъв анлиз!

Какво е графт?

Буквално означава присадка. Това са собствени артерии или вени, които служат за извършване на байпасите.

Какви видове графтове съществуват?

Естествени – собствени и такива от трупни донори, след специална обработка, и изкуствени – от различни небиологични материали.

Дали не е по-добре да ми поставят стент?

Понякога е по-добре, но понякога не! Това е строго индивидуално и зависи от редица фактори като: анатомични особености, брой и степен на засегнатите съдове, наличието на придружаващи заболявания и др. Важно е да знаете, че съществува консенсус между инвазивните кардиолози и кардиохирурзи кой метод е по-добър за конкретната ситуация. Съществуват различни методики и калкулатори, подпомагащи вземането на правилно решение. Поради ниския морал на редица специалисти и финансови интереси, свързани с извършването на подобен вид процедури, е много вероятно тези критерии да не бъдат съобразени. Рядко кардиолозите обясняват истинските ползи от евентуално хирургично лечение. Това често води до нерегламентирано поставяне на голям брой стентове, понякога с пагубни последствия. За да бъдете сигурни във вашето решение, потърсете второ мнение.

Каква е продължителността на живот на байпаса?

Това е строго индивидуално и зависи от редица условия, като степента и разположението на стесненията, какви графтове са използвани, възраст, наличието на придружаващи заболявания и др.

Трябва ли да нося ластичен чорап?

В случай, че е използван венозен графт взет от крака, носенето на компресивен чорап на донорското място е силно препоръчителен.

Трябва ли да нося колан за гръден кош?

В случай, че операцията е извършена чрез срединен разрез, включващ разрязване на гръдната кост, носенето на подпомагащо стабилизиращо средство е силно препоръчително. Важно е да занаете, че на санитарния пазар се разпространяват различни видове „колани“ със съмнителна функционалност. Общото мнение на специалистите от Западна Европа и Америка, е че тези помощни средства не трябва да бъдат ластични. За съжаление, в България все още лекарите предписват предимно ластични средства, които са отдавна отречени.

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление, не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг, провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мение!

Кои заболявания на трикуспидалната клапа подлежат на хирургично лечение?

Трикуспидалната клапа се намира между дясното предсърдие и дясната камера на сърцето. Състои се от три платна, чиято функция е да пропускат кръвта еднопосочно, към дясната камера. Най-честите заболяванията на трикуспидалната клапа, подлежащи на хирургично лечение, са:

 • Регургитация на тикуспидалната клапа;
 • Стеноза на тикуспидалната клапа;
 • Трикуспидална атрезия;
 • Аномалия на Ебщайн.

Какво е ендокардит на трикуспидалната клапа?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешния слой на сърцето (ендокард), причинено от бактерии, вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение. Ендокардитът на тикуспидалната клапа, най-често се асоциира с инфекция внесена чрез венозни апликации.

Какво е атрезия на трикуспидалната клапа?

Представлява вродено състояние, при което трикуспидална клапа липсва и е налице мембрана муежд дясното предсърдие и камера, възпрепятстваща преминаването на кръвта. Състоянието подлежи на хирургично лечение след раждането на детето.

Какво е аномалия на Ебщайн?

Вродено състояние, при което трикуспидалната клапа е разположена по-ниско от нормално. Това е предпоставка за непълно затваряне на клапата (регургитация).

Какви видове клапни протези съществуват?

Най-общо се делят на механични и биологични.
Механичните се изработват от високотехнологични материали, предимно пиролитичен карбон.
Биологичните клапи се изработват от различни животински материали. Възможно използване на специално обработена клапа от човешки трупен донор.

Какъв вид клапа трябва да избера?

Обикновено трикуспидалните клапи подлежат на реконструкция. Ако това е невъзможно, клапата може да бъде сменена с изкуствена. Изборът на клапа е от изключителна важност, който всеки пациент сам трябва да направи въз основа на следните критерии:

 • възраст;
 • степен на активност в ежедневието си;
 • възможността да приема или да не приема определени лекарства;
 • рискът от кървене;
 • нежелание за повторна операция;
 • очаквана бременност и др.

Редно е вашият хирург да обсъди всичко това с вас, за да ви помогне да направите най-правилния избор.

При кой хирург трябва да отида?

Редно е да потърсите хирург с опит и тесни интереси в сферата на вродените сърдечни пороци при възрастни.  Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг, провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!

Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?

Смяната на трикуспидалната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош – изисква се специален инструментариум.

Важно е да знаете, че минимално инвазивните достъпи са възможни в малко на брой специализирани центрове.

Нужно ли е извършване на коронарография преди предстояща операция за смяна на аортната клапа?

Всеки пациент на възраст над 45 години, който подлежи на хирургична намеса за клапно или друго сърдечно заболяване, би следвало да има валидна (извършена в рамките на последните 6 месеца) коронарография. Това се налага от обстоятелството, че е възможно да съществува съпътстваща коронарна болест, която следва да бъде лекувана на същия етап.

Кои заболявания на митралната клапа подлежат на хирургично лечение?

Най-общо казано, придобитите състояния подлежащи на хирургично лечение се свеждат до стеноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини.

Какво е митрална инсуфициенция (регургитация)?

Митралната клапа функционира, като еднопосочна такава между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето. Когато затварянето на платната е непълно, кръвта се връща обратно в лявото предсърдие (регургитация). Това води до обременяване на лявото предсърдие с по-голямо количество кръв. Това е предпоставка сърцето да се уголеми, за да може да компенсира с изтласкване на по-голямо количество кръв. Когато компенсаторните механизми се изчерпат, работата на сърцето се влошава значително – състояние, което се нарича сърдечна недостатъчност.

Какви видове митрални клапни протези съществуват?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешният слой на сърцето (ендокард), причинено от от бактерии,вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение.

Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?

Смяната на митралната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош – изисква се специален инструментариум. Важно е да знаете, че минимално инвазивните достъпи са възможни в малко на брой специализирани центрове.

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!

Какво е „безкръвна“ операция на митралната клапа?

Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! „Mitra clip“ представлява такова устройство, което захваща предното и задното платно на митралната клапа и по този начин възпрепятства регургитацията на клапата.

Дали транс-катетърна имплантация на „mitra clip“ е подходяща за мен?

Този вид устройства не са достъпни за употреба във всички центрове. Налице са доста недостатъци и ограничения на метода и засега употребата му е резервирана за пациенти, които имат противопоказания за нормална хирургична процедура.

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце.
Това е и нашата цел – да ви дадем възможност да получите безплатна втора оценка на вашето състояние, както и на необходимостта от хирургично лечение на сърцето.

Кои заболявания на аортната клапа подлежат на хирургично лечение?

Най-общо казано, придобитите състояния подлежащи на хирургично лечение се свеждат до стеноза или регургитация на клапата, дължащи се на различни причини.

Какви са усложненията от аортна стеноза?

Най-честите усложнения, асоциирани с аортна стеноза, са:

 • сърдечна недостатъчност;
 • инсулт;
 • образуване на тромби (съсиреци);
 • нарушения на ритъма на сърцето;
 • инфектиране на клапата;
 • смърт.

Какво е аортна инсуфициенция (регургитация)?

Аортната клапа функционира като еднопосочна такава между лявата камера на сърцето и аортата. Когато затварянето на платната е непълно, кръвта се връща обратно в лявата камера (регургитация). Това води до обременяване на лявата камера с по-голямо количество кръв. Това е предпоставка сърцето да се уголеми, за да може да компенсира с изтласкване на по-голямо количество кръв. Когато компенсаторните механизми се изчерпат, работата на сърцето се влошава значително – състояние, което се нарича сърдечна недостатъчност.

Кои са причините за възникване на аортна инсуфициенция (регургитация)?

Най-честите причини са:

 • вродени състояния;
 • дегенеративни изменения – най-често свързани със стареенето;
 • възпалителни процеси на клапата (ендокардит);
 • ревматична болест;
 • травма;
 • заболявания на съединителната тъкан.

Какво представлява ендокардит на аортната клапа?

Клапният ендокардит представлява възпаление на най-вътрешния слой на сърцето (ендокард), причинено от бактерии, вируси или гъби. Състоянието протича тежко и може да се усложни дори със смърт. Често се налага хирургично лечение.

Какви видове аортни клапни протези съществуват?

Най-общо се делят на механични и биологични.
Механичните се изработват от високотехнологични материали, предимно пиролитичен карбон.
Биологичните клапи се изработват от различни животински материали. Възможно използване на специално обработена клапа от човешки трупен донор.

Какъв вид клапа трябва да избера?

Това е важен избор, който всеки пациент сам трябва да направи въз основа на следните критерии:

 • възраст;
 • степен на активност в ежедневието си;
 • възможността да приема или да не приема определени лекарства;
 • рискът от кървене;
 • нежелание за повторна операция;
 • очаквана бременност и др.

Вашият хирург е редно да обсъди всичко това с вас, за да ви помогне да направите най-правилния избор.

Какви видове достъпи (разрези) са възможни за осъществяване на този вид операция?

Смяната на аортната клапа може да се извъши през срединен разрез на гръдния кош, изискващ надлъжно срязване на гръдната кост изцяло. Малък срединен разрез, при който гръдната кост се срязва само частично (ако разрезът е до 8см, достъпът по дефиниция се нарича минимално инвазивен). С разрез от дясната страна на гръдния кош, обикновено изисква прерязване на 1 или 2 ребра.

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг, провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика, с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!

Какво е „безкръвна“ операция на аортната клапа?

Безкръвни операции не съществуват! Медиите често наричат „безкръвни“ процедури, при които се извършват имплантации на различни медицински устройства през периферните съдове. Тези процедури съвсем не са безкръвни и безрискови! За заместване на аортната клапа съществуват специални биологични клапи вложени в метален стент, които могат да се имплантират през периферните артерии.

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се тиражира в публичното пространство, тъй като тя е резултат на маркетинг провеждан от самите болници. Частните болници имат агресивна маркетингова политика с оглед по-високи печалби. Достоверна статистика за резултатите на болниците и индивидуалните такива за лекарите също липсва. Поради тази причина ви съветваме винаги да търсите второ мнение!