Какво е трикуспидална стеноза?

Състояние, при което трикуспидалната клапа е стеснена и преминаването на кръвта от дясното предсърдие към дясната камера е възпрепятствано.

Съществува ли търговия с пациенти?

Съществуват редица твърдения, че пациенти се „купуват“! Броят на центровете, предлагащи сърдечни операции е по-висок от необходимия за страната. Основна […]