Какво е аномалия на Ебщайн?

Вродено състояние, при което трикуспидалната клапа е разположена по-ниско от нормално. Това е предпоставка за непълно затваряне на клапата (регургитация).

Какви видове клапни протези съществуват?

Най-общо се делят на механични и биологични. Механичните се изработват от високотехнологични материали, предимно пиролитичен карбон. Биологичните клапи се изработват […]

Какъв вид клапа трябва да избера?

Обикновено трикуспидалните клапи подлежат на реконструкция. Ако това е невъзможно, клапата може да бъде сменена с изкуствена. Изборът на клапа […]

Бих желал/а второ мнение.

Всеки има право на второ мнение, особено когато доверява живота си в нечии други ръце. Това е и нашата цел […]

При кой хирург трябва да отида?

Препоръчваме ви да изберете хирург, към когото изпитвате доверие. За съжаление не можете да се доверите на информацията, която се […]