Стенозата на аортната клапа представлява стеснение на клапния отвор, възпрепятстващо свободното преминаване на кръв от лявата камера към аортата.  Това състояние затруднява работата на сърцето и може да доведе до сърдечна недостатъчност.  Нормално аортната клапа притежава три платна (трикуспидна клапа), но при някои хора, платната са само две (бикуспидна клапа), което е предпоставка за ранна дегенерация на клапата.