При аортна регургитация, платната на аортната клапа не се затварят пълноценно, позволявайки кръвта от аортата да се връща обратно в лявата камера на сърцето.